Sinds deze week is direct verkeer mogelijk van het mobiele netwerk van Dutchtone naar het netwerk van KPN Mobile. Eerder werd voor gesprekken van Dutchtone-klanten naar klanten van KPN Mobile het vaste netwerk van KPN Telecom gebruikt. De directe koppeling betekent volgens Dutchtone dat verbindingen sneller tot stand worden gebracht en een betere spraakkwaliteit.