Lea Stahel, sociologe op de universiteit van Zürich heeft onderzocht of anonimiteit echt het slechtste in de mens naar boven haalt tijdens online discussies. Ze ontdekte dat dat niet het geval is.

Stahel bestudeerde verschillende online petities op een Duits sociaal media platform tussen 2010 en 2013 en analyseerde ruim 500.000 commentaren onder ongeveer 1600 verschillende petities. Gebruikers kregen op dat platform de keuze om wel of niet anoniem te reageren. Geheel tegen de verwachtingen in waren juist niet-anonieme reacties het grofst.

Serieus nemen

"Individuen worden serieuzer genomen als de persoon zich niet verschuilt achter een nickname. Het is aannemelijk dat als iemand in zo'n groep een agressief punt maakt een groot deel van de groep hiermee akkoord gaat," aldus Jurgen Pfeffer, informatica-professor bij Carnegie Mellon.

De sociologe concludeerde dat het verbieden van online-anonimiteit onbeschoft gedrag hoogstwaarschijnlijk niet oplost en dat er naar andere methodes moet worden gezocht om "nettiquette" aan te moedigen.

Niet generaliseren

Pfeffer waarschuwt overigens wel de bevindingen uit het onderzoek niet te generaliseren. Anonimiteit kan in sommige gevallen de drempel tot agressief gedrag verlagen. Maar het verbannen van anonimiteit gaat er in elk geval niet voor zorgen dat online agressie ophoudt te bestaan. Het zou in sommige gevallen juist kunnen toenemen doordat er een speciale groepsdynamiek gecreëerd wordt.