Stichting SURF brengt haar internetbelangen onder bij het Amsterdamse internetbureau Uselab dat de huidige site verder zal uitbouwen en verbeteren. SURF is de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en ict. Onder SURF valt onder meer SURFnet, de organisatie die internetgebruikers van universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en bibliotheken met elkaar verbindt. (LV)