De afspraken die indertijd zijn gemaakt, waren gestoeld op drie pijlers: intellectueel eigendom, verkoop en marketing, en technische samenwerking en interoperabiliteit. Het eerste punt, inclusief de belofte van Microsoft aan Novell dat ze geen rechtszaken zullen beginnen over eventueel geschonden patenten, deed en doet nog steeds veel stof opwaaien. Novell zou volgens critici zijn ziel aan de duivel hebben verkocht, en de dreigende taal die Microsoft uitslaat richting de Linuxgemeenschap goedpraten.

Maar de samenwerking behelsde vanaf het begin ook afspraken rond interoperabiliteit. Het zou bedrijven met gemengde omgevingen gemakkelijker worden gemaakt; virtualisatie van elkaars platformen zou op zowel licentie- als technisch gebied flink moeten verbeteren. Klanten standaardiseerden massaal op x86, waardoor het aantal met een gemengde omgeving flink toenam. Systeembeheer zou dusdanig aangepakt worden dat duplicatie in functies en training zou worden geminimaliseerd. De uitwisselbaarheid van documentformaten zou verbeterd worden, en als laatste zouden de directorydiensten (ook Active Directory en eDirectory) verder in elkaar geschoven worden.

Die afspraken zijn onderhand meer dan twee jaar geleden gemaakt. Wat is er in de tussentijd concreet gebeurd op technisch vlak?

Michael Fox, manager intellectual property and licensing law and corporate affairs van Microsoft: ""Met de technische samenwerking hebben we ons vooral toegelegd op interoperabiliteit in gemengde omgevingen. SUSE Linux Enterprise is bijvoorbeeld als enige distributie volledig gecertificeerd om gevirtualiseerd op Hyper-V te draaien. Andere distributiess werken ook, maar Microsoft en Novell hebben samengewerkt om deze combinatie te optimaliseren. Bijna direct na het uitkomen van Hyper-V konden we met een module komen waarmee SUSE Linux Enterprise Server optimaal kan draaien op onze hypervisor. SUSE is bovendien de enige distributie die we aanraden omdat we aan die interoperabiliteit van begin tot einde samen hebben gewerkt.

Ronald de Jong, algemeen directeur Novell Nederland: "Andersom geldt hetzelfde; Windows Server is gecertificeerd om als guest op SUSE-Xen te draaien. Het is tweerichtingsverkeer."

MF: "Het uitwisselbaar maken van documentformaten was snel gedaan, we konden er samen voor zorgen dat bijvoorbeeld Office-documenten zonder problemen konden worden gebruikt in SUSE. Erg recent is de aankondiging van 3 december, rond Novells Open Enterprise Server 2. Met SP1 is interoperabiliteit met Active Directory geïntroduceerd.

Vorige maand hebben Microsoft en Novell het Advanced Management Pack aangekondigd, waarmee het beheer van SUSE wordt geschoven onder Systems Center Operations Manager. Hoe innig gaat de interoperabiliteit verder worden?

MF: "Dat staat gepland voor april. Op dat moment is het fundament af voor de volledige technische interoperabiliteit die Microsoft en Novell gaan bieden. Dat zou binnen twee en een half jaar zijn na het maken van de eerste afspraken."

Dus dan is het hoogtepunt wel bereikt in de interoperabiliteit?

RdJ: "Zolang beide bedrijven met nieuwe technologie komen, zullen we de samenwerking in stand moeten houden. Novell heeft bijvoorbeeld PlateSpin overgenomen, en dat moet ook worden ingepast in het interop-verhaal."

MF: "In april zal de technische fundering weliswaar geheel af zijn, maar dat betekent dus niet dat we het daarbij laten. Intussen wordt bijvoorbeeld samengewerkt om Silverlight te poorten naar Linux, met Moonlight. En we zijn bezig om de toegankelijkheidsopties van Microsoft beschikbaar te maken voor SUSE, dus functies voor bijvoorbeeld slechtzienden."

Vanaf dan blijft het bij het losse functies dus. Waarom is Microsoft daarvoor nodig? Kan de Linux/open sourcegemeenschap dat niet zelf doen?

RdJ: "Hoe het werkt is dat we de poort open zetten voor de gemeenschap om te sleutelen aan SUSE, en elk half jaar zetten we de poort dicht om zelf de Enterprise-editie te bouwen. Zoiets als de toegankelijkheidsopties hebben we niet vanuit de gemeenschap binnen gekregen. Die code is door Microsoft beschikbaar gesteld, en eigenlijk kun je stellen dat Microsoft hier contribueert aan ons open sourceproject."

In hoeverre concurreert SUSE-Linux nog met Microsoft?

RdJ: "Je moet bedenken dat de grote klanten niet naast Windows één, maar iets van vijf verschillende smaken aan Unix draaien; een Linux, met een Solaris of HP-UX, enzovoorts. De opmars van Linux gaat ook vooral ten koste van andere Unixvarianten. Maar we blijven concurrenten van Microsoft: zolang een potentiële klant geen keuze heeft gemaakt tussen Microsoft of Linux, dan zullen we allebei aan hem blijven trekken. Maar als de keus eenmaal is gemaakt, zetten we een stap terug en werken we samen op het moment dat de klant erom vraagt."

MF: "Geen andere partnerschap van Microsoft is zo innig als die met Novell. Het is voor ons allebei erg lucratief gebleken om op dit niveau afspraken te maken; Linux groeit, maar meer ten koste van Unix dan van Windows, en sinds het begin van het partnerschap groeit SUSE harder dan de andere distributies. Dat heeft te maken met de eigen kwaliteiten die SUSE heeft, maar de interop heeft er zeker een belangrijke rol in gespeeld."

RdJ: "De groei is in ieder geval hoger dan voordat de afspraken zijn gemaakt, zeker in de Benelux. Financieel is Novell er flink op vooruit gegaan. Neem bijvoorbeeld de afspraken die we met Microsoft hebben gemaakt over ondersteuning. Microsoft heeft in 2006 wereldwijd voor 240 miljoen dollar aan ondersteuningscertificaten van Novell bij ons ingekocht. Dat was een afspraak voor vijf jaar. Afgelopen kwartaal was 81 procent daarvan al doorverkocht aan Microsoft klanten. In november heeft Microsoft voor nog eens 100 miljoen bijgekocht."

Bron: Techworld