Dit schrijft minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het elektronisch patiëntendossier (epd) zou op 1 januari 2006 worden ingevoerd. In het elektronisch dossier kunnen medische hulpverleners informatie vinden over hun patiënten.

De aanleg van de landelijke infrastructuur voor dit systeem, ook wel het landelijk schakelpunt genoemd, blijkt meer tijd in beslag te nemen dan gepland, aldus de minister. De bouw is inmiddels gestart en het schakelpunt wordt op 31 januari 2006 opgeleverd.

Daarna moet het nog worden getest om met het epd en wdh (elektronisch waarneemdossier huisartsen) van start te kunnen gaan. Dat de aanleg van dit systeem meer tijd in beslag neemt komt volgens de minister onder meer omdat het bouwen en aanpassen van de benodigde technische voorzieningen meer tijd kost dan gedacht.

In maart van dit jaar drong de Tweede Kamer nog aan op een snelle invoering van het elektronisch patiëntendossier. Hoogervorst zei destijds zo nodig met 'ijzeren vuist' in te grijpen om de invoering goed te laten verlopen. Het ministerie van Volksgezondheid is al tien jaar bezig met de invoering van de elektronische dossiers.

Ondanks dat de politiek heeft aangedrongen op de snelle invoering van het epd, constateert Hoogervorst nu dat daadwerkelijke invoering nog minstens een jaar weg is.

Veilig

De minister wil er echter zeker van zijn dat het netwerk veilig is en goed werkt als het wordt ingevoerd. 'Ik hecht zeer aan goede beveiliging van medische gegevens. De overgang naar landelijke (elektronische) communicatie over medische gegevens moet vanaf het begin veilig en verantwoord zijn. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid', aldus Hoogervorst.

De landelijke invoering voor het wdh kan daarom waarschijnlijk niet eerder dan 1 januari 2007 beginnen. De landelijke uitrol van het epd kan starten in het eerste kwartaal van 2007, denkt de bewindsman nu.

Naast het elektronisch patiëntendossier zal volgens Hoogervorst ook de invoering van het burgerservicenummer voor de zorg, dat gekoppeld is aan het epd, vertraging oplopen.

Hoogervorst bereidt ook nog een wet voor, de Wet op het epd, met voorwaarden waaraan zorgaanbieders minimaal moeten voldoen. Zo moeten zorgaanbieders verplicht worden aangesloten op het landelijke netwerk en moeten alle patiëntgegevens beschikbaar worden gemaakt. Ook moet de uitwisseling van gegevens via het schakelpunt veilig en betrouwbaar zijn.