Sinds de nieuwe bewaarplicht voor internetgegevens van kracht is mogen deze gegevens niet langer dan 6 maanden bewaard worden. Voorheen waren isp's verplicht dit 12 maanden te doen. Dat betekent dat vanaf het moment dat de nieuwe wet van kracht is (16 juli) bewaarplichtdata die langer dan 6 maanden wordt bewaard direct vernietigd moet worden.

Geen overgangsregeling

"Er is geen overgangsregeling", zegt een woordvoerster van het Agentschap Telecom tegen Webwereld. "Dus als providers nog data hebben die op dit moment langer dan een half jaar is opgeslagen moet dat vernietigd worden."

De providers hebben van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) afgelopen maandag een e-mail gehad waarin ze er van op de hoogte worden gesteld dat de bewaarplicht voor internetgegevens is verkort. In het bericht (met alle ontvangers in het cc-veld) wordt niet uitgelegd dat de data die op dit moment te lang wordt bewaard meteen vernietigd dioent te worden.

Links

De senior beleidsadviseur van het ministerie stelt de providers alleen op de hoogte van de verkorting. Vervolgens verwijst hij naar relevante pagina's op de sites van het Agentschap Telecom en de Rijksoverheid waar ip's zelf relevante informatie vandaan kunnen halen.