In de enquête werd aan it-professionals gevraagd of ze vinden dat ze over een goede tot excellente intelligentie beschikken. Negentig procent koos voor de optie ‘Ja’. Vervolgens werd dezelfde vraag gesteld, maar dan over de intelligentie van hun baas. Daarbij vulde slechts 63 procent van de ondervraagden het vakje ‘ja’ in.

Vervolgens kwam de stelling ‘Ik heb een goed tot excellent vermogen als het om creativiteit gaat’. Daarop antwoordde bijna elke ondervraagde, 98 procent, bevestigend. Dezelfde eigenschap werd door 69 procent van de respondenten aan hun bazen toegedicht.

[index date=201310271724]'Te veel schone schijn'[/index] In het onderzoek kwam een aanwijzing naar voren waarom het beeld van de baas minder positief is. Volgens de onderzoekers hebben it’ers het idee dat hun baas teveel bezig is met schone schijn: hij is vooral goed in dingen mooi te laten lijken naar de buitenwereld.

Intussen hebben it’ers behoefte aan een ander type baas, namelijk één die duidelijke doelen kan stellen en richting geeft.