Waar vrijheid van meningsuiting in China allesbehalve gemeengoed is, voer Japan jarenlang precies de tegenovergestelde koers en hadden online media vrij spel. Daar lijkt langzaam maar zeker een einde aan te komen nu de Japanse regering heeft besloten om een groot aantal wetten aan te passen om internetcensuur mogelijk te maken, meldt. Ars Technica. Als deze wetswijzigingen daadwerkelijk doorgang vinden, dan zou het voor het eerst zijn dat Japan maatregelen neemt om het internetgebruik in het land te reguleren.

Censuur van homepages en blogs

Het Japanse ministerie van interne zaken en communicatie dient binnenkort een voorstel in ter aanpassing van de uitzendwet, zodat ook 'open communicatie op internet' onder deze wet zal vallen. De term open communicatie is echter zo breed dat het de Japanse regering de mogelijkheid biedt om alles op internet dat niet privé is te onderzoeken. Dit houdt in dat niet alleen websites van televisiezenders kunnen worden gecensureerd, maar ook homepages, weblogs, profielen op sociale netwerksites enzovoort.

Inbreuk op auteursrecht

Een ander wetvoorstel is gericht op het bestrijden van inbreuk op auteursrecht via p2p. In Japan is het op dit moment bij wet verboden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te uploaden naar openbare websites, maar het Japanse ministerie van onderwijs, cultuur, sport, wetenschap en technologie wil hier nog verder in gaan. Het ministerie heeft voorgesteld om auteursrechtelijk beschermd materiaal altijd te voorzien van een uniek watermerk. Ieder mediabestand dat niet voorzien is van zo'n watermerk, zou dan als illegaal worden bestempeld en het bezit daarvan strafbaar kunnen worden gesteld.

Watermerk

Deze laatste optie zou inmiddels goed doorgevoerd kunnen worden nu The Nielsen Company samen met Digimarc een systeem heeft ontwikkeld dat het mogelijk moet maken om een watermerk toe te voegen aan alle gangbare mediabestanden. Met een dergelijk watermerk ondervindt de consument geen last van de strijd tegen internetpiraterij (zoals wel bij DRM gebeurt) terwijl de overheid toch een manier heeft om verspreiding in de gaten te houden.