Het lijkt inmiddels een ware trend te zijn: gemeentes die zeggen te willen investeren in hoogwaardige internetverbindingen voor hun burgers. Van een terugtredende overheid is inmiddels in deze markt weinig sprake meer. Voorlopig als laatste in het rijtje kwam Amsterdam in het nieuws met plannen voor glasvezel tot in de huiskamer. Rob van Esch, directeur van de Vecai (de overkoepelende club van kabelbedrijven), zegt in een reactie niet echt onder de indruk van alle plannen te zijn. "Ook de plannen van Amsterdam schaar ik onder de categorie `experimenten'." Wel zet Van Esch vraagtekens bij alle proeven die in uiteenlopende gemeenten als Almere, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Rotterdam en nu dus ook Amsterdam zijn aangekondigd. Vooral de flirt van de gemeentes met glasvezel (`glas tot in de meterkast') wil Van Esch nuanceren. "Glasvezel is natuurlijk hartstikke mooi, maar het is niet zo toekomstvast als de overheid nu lijkt te denken. Je kunt er echt niet alles mee. Ik vind het knap als een wethouder wel in een glazen bol kan kijken."

Coax of glas?

Nu nog is het laatste stukje van het bestaande glasvezelnetwerk naar de eindgebruiker een coax-kabel. Amsterdam zegt graag dit laatste stukje te willen vervangen door glas. In het rapport aan de gemeente suggereert bureau M&I dat coax zijn langste tijd heeft gehad. Met coax is echter volgens de Vecai nog heel veel mogelijk. Er worden nu proeven gedaan met `virtueel glas' waarbij volgens Van Esch blijkt dat coax niet onderdoet voor glas. De conclusies in het rapport van M&I met betrekking tot coax doet hij dan ook af als `onzin'. Van Esch is niet overtuigd van de wil van de overheid om iets op te steken van de proeven. "Zij zeggen bij voorbaat: wij gaan voor glas. Dat lijkt me niet goed. Je moet willen leren. Glas heeft het niet gewonnen van coax." Daarbij komt dat Van Esch een gevaar ziet in het pompen van belastinggeld in de aanleg van infrastructuur. "Als je dat gaat doen, is het de vraag of private partijen nog wel bereid zijn te investeren." Een van die partijen is UPC, dat in Amsterdam sterk is vertegenwoordigd. Een woordvoerder van de kabelaar sluit zich aan bij de conclusies van de Vecai. "Er zijn zoveel experimenten. Eerst maar eens zien wat er allemaal van komt. We voelen ons niet bedreigd."