De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het gebruik van e-mail en internet door aandeelhouders in een vennootschap. Door de goedkeuring kunnen aandeelhouders per e-mail hun stem uitbrengen of via internet deelnemen aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur van een bedrijf kan in de statuten eisen stellen aan het gebruik van bepaalde software, het gebruik van de elektronische handtekening en eventuele kosten. (EF)