Kamerlid Harry van Bommel van de SP heeft bij de OPTA een klacht ingediend over het opheffen van de gratis voicemaildienst door KPN. Met ingang van donderdag moeten gebruikers van de dienst lokale gesprekskosten betalen. Die betaling is volgens Van Bommel in strijd met Europese richtlijnen voor telecommunicatie. Voicemailgebruikers subsidiëren volgens Van Bommel nieuwe diensten als het doorsturen van spraakberichten naar e-mail en fax, diensten ‘waar vele Nederlanders nooit gebruik van zullen maken’. Dat is volgens het kamerlid in strijd met de Europese richtlijnen, waarin is vastgelegd dat’van de gebruiker geen betalingen mogen worden verlangd voor faciliteiten die voor de gevraagde dienst niet nodig zijn’. Daarnaast is volgens Van Bommel de tariefsverhoging veel te laat aangekondigd. De termijn van acht dagen zou eveneens in strijd zijn met de Europese richtlijnen, waarin wordt gerept van een ‘voldoende lange aankondigingsperiode’.