Libertel-Vodafone telde aan het eind van het eerste kwartaal op 1 juli 3,323

miljoen klanten, zo heeft de mobiele operator maandag bekendgemaakt.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden bedraagt de stijging 24

procent. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal kwamen er slechts 42.000

klanten bij. Over het boekjaar eindigend op 31 maart trok Libertel-Vodafone

831.000 nieuwe klanten, zo maakte de operator half mei bekend. Dat komt neer

op ruim 200.000 klanten per kwartaal. Libertel-Vodafone richt zich sinds

enige tijd meer op de verkoop van abonnementen en minder op

prepaidtelefoons. Die strategie sorteert effect, zo blijkt uit de

cijfers. Het aantal klanten met abonnementen nam de afgelopen drie maanden

met 47.000 toe, het aantal prepaidklanten daalde daarentegen met 5000.

Libertel voert naar eigen zeggen verder een 'intensiever beleid' om prepaidklanten

die lange tijd geen gebruik maken van hun toestel af te sluiten.