Hij antwoord op vragen van SP-Kamerlid Arda Gerkens, wat anderhalf jaar geleden ook al gebeurde. "Ja, het is een herhaling. Maar dit moeten we blijven proberen." Volgens Heemskerk (pdf) is er niets mis met de verkoop van pc's met daarop een besturingssysteem. Het ministerie van Economische Zaken ziet geen reden die 'koppelverkoop' te verbieden.

Herhaling van zetten

De staatssecretaris reageert met vrijwel dezelfde antwoorden op eigenlijk dezelfde Kamervragen van hetzelfde Kamerlid. SP-politica Gerkens heeft in juli na klachten van de Consumentenbond kritische vragen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken (EZ).

"Ik vind het teleurstellend dat Heemskerk, nu ook de Consumentenbond hierover bezorgd is, niet geneigd is om dit te onderzoeken", vertelt Gerkens aan Webwereld. Zij stelt dat de staatssecretaris de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) opdracht kan geven een dieper onderzoek in te stellen. Heemskerk schrijft dat op zijn verzoek de NMa vorig jaar een onderzoek heeft ingesteld en dat daaruit geen mededingsproblemen zijn gebleken.

Roepende in de woestijn

"Kennelijk vindt hij het geen probleem. Ik weet dat wel meer mensen dat vinden. Maar de aanhouder wint, zeg ik dan. Eerst was ik een roepende in de woestijn. Nu vindt ook de Consumentenbond deze koppelverkoop een probleem."

Gerkens is ervan overtuigd dat er meer organisaties zullen komen die dit standpunt delen. "En dit kabinet heeft nog maar 20 maanden te gaan." Zij denkt dat de volgende staatssecretaris, mogelijk van de SP, hier wel open voor kan staan.

'Genoeg keuze'

Heemskerk stelt dat oem's en pc-leveranciers, waaronder ook de detailhandel, genoeg keuzemogelijkheden hebben. "Het is aan original equipment manufacturers (oem's) en detaillisten om te bepalen of zij computers (pc’s, notebooks, netbooks) aanbieden met of zonder een voorgeïnstalleerd besturingssysteem."

"Dat computers in Nederland over het algemeen worden aangeboden met een voorgeïnstalleerd besturingssysteem, is voornamelijk het gevolg van marktvraag. Ofschoon op een beperktere schaal, zijn computers zonder besturingssysteem echter wel verkrijgbaar." Heemskerk verwijst hierbij letterlijk naar zijn antwoorden op Gerkens' Kamervragen uit november 2007.

In juli heeft de Nederlandse branchevereniging van ict-leveranciers (NLCW) ook al verklaard dat er simpelweg weinig vraag is naar Windowsloze pc's. Alternatieven zijn wel verkrijgbaar, met name bij de kleinere leveranciers. Ook branchevereniging ICT~Office is toen aangehaakt: de consument vraagt zelf om Windows.

Geen verplichte restitutie

Ook een door de Consumentenbond en Gerkens bepleit verplicht recht op restitutie voor een ongewenste Windows-licentie is afgewezen. Volgens Heemskerk is dat simpelweg afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende koop, dus van de pc-producent. Uit onderzoek van de Consumentenbond eerder dit jaar is al gebleken dat het restitutiebeleid van de diverse leveranciers nogal uiteenloopt.

Heemskerk verwijst nogmaals terug naar zijn eerdere antwoorden: "Ik heb branchevereniging ICT~Office al verzocht voor de consument meer duidelijkheid te scheppen over de partij tot wie hij zich moet wenden voor eventuele restitutie. Hierop heeft ICT~Office de informatiefolder “Pc’s met voorgeïnstalleerde software: zo zit het!” (pdf) uitgegeven, die zij aan de brancheorganisatie van computerwinkels (NLCW) heeft gestuurd."

"ICT~Office heeft tevens de betrokken ict-bedrijven gevraagd de folder te verspreiden onder afnemers en klanten en de leden geadviseerd om op de eigen website informatie te geven over hun specifieke beleid op voorgeïnstalleerde software. De folder is gepubliceerd op de website van ICT~Office."

Eigen verantwoordelijkheid

De consument moet zich volgens Heemskerk vooraf zelf goed oriënteren. Bij een eventuele wens voor restitutie moet de pc-koper zich wenden tot de leverancier van het systeem met voorgeïnstalleerd besturingssysteem.

Dat is dan de winkelier en niet per definitie de pc-fabrikant, waarmee immers niet direct een koopovereenkomst is gesloten. De fabrikant kan dan ook doorverwijzen. "Zoals gezegd is er echter geen sprake van een plicht tot restitutie bij het niet accepteren van licentievoorwaarden."