Bij de resterende 3 procent bestaan 'technische beletsels', waardoor adsl daar niet mogelijk is, aldus KPN. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen die te ver van de telefooncentrales af wonen. Op dit moment kan 87 procent van de Nederlandse huishoudens gebruikmaken van adsl van KPN. In de loop van 2004 maakt KPN de laatste 555 centrales geschikt voor adsl. De afgelopen jaren heeft KPN meermalen het verwijt gekregen dat het te traag was met het beschikbaar stellen van adsl – met name in plattelandsgebieden. Er werden verscheidene consumentengroepen opgericht die pleitten voor het geschikt maken van de centrales in hun gemeente. Dit jaar is het aantal adsl-klanten van KPN flink gegroeid. Het aantal adsl-gebruikers steeg van 310.000 naar 710.000. KPN verwacht dat in de tweede helft van volgende jaar meer dan één miljoen mensen adsl van KPN zullen afnemen.