KPN heeft overeenstemming bereikt met de vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met een looptijd van twee jaar. In 2005 krijgen alle KPN-medewerkers een loonsverhoging van 1 procent. In de nieuwe cao staat resultaatbeloning centraal. Salarisstijgingen worden daardoor afhankelijk van de prestaties van het bedrijfsonderdeel en de beoordeling van de werknemer. (MR)