KPN verlengt vanaf 1 maart het opzegtermijn voor zijn abonnementen van mobiele telefoons van één naar drie maanden. De Consumentenbond vindt dat dit de concurrentie belemmert. "Snel overstappen naar een concurrent is er dus niet meer bij", zegt de bond. Als protest heeft de Consumentenbond een brief gestuurd naar de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Economische zaken. Hierin wijst de bond op het feit dat de kleine lettertjes in een contract steeds belangrijker worden. De bond is toch al niet tevreden over de mobiele markt; deze is te ondoorzichtig. Door 'het woud aan beltarieven en –vormen en het ontbreken van informatie' kan nooit goed geconcurreerd worden. Het zou voor de consument het beste zijn als er standaard algemene voorwaarden kwamen.

OPTA

De OPTA heeft geen kritiek op de manier waarop KPN zijn algemene voorwaarden aanpast. De klanten worden individueel ruim van te voren op de hoogte gesteld. Hiermee voldoet KPN aan de wettelijke verplichting, reageert de OPTA. De mening van de Consumentenbond over de standaard voor algemene voorwaarden wordt niet door de OPTA gedeeld. De toezichthouder ziet de verschillen tussen de voorwaarden juist als een manier om te concurreren. Toch geeft de OPTA toe dat de markt onduidelijk is zodat de consumenten geen 'weloverwogen keuze' kunnen maken. De OPTA wil dan ook initiatieven om de kwaliteitsgegevens en algemene voorwaarden duidelijker te maken. Leiden deze gesprekken tot niets, dan wil de OPTA een wettelijke verplichting, zodat de aanbieders 'eenduidige reportages' over hun gegevens moeten bieden.