DIS Europe, eigenaar van Fiberworld en DIS Telecom, is opnieuw in hoogoplopend conflict met KPN. Een eerdere conceptafspraak tussen DIS Telecom en Enertel over openstaande rekeningen is door huidige Enertel-eigenaar KPN afgewezen.

Die onenigheid is momenteel geëscaleerd en KPN heeft de telefoonverbindingen van Fiberworld/DIS Telecom klanten afgesloten.

Afgelopen weekend viel bij drieduizend Fiberworld en DIS Telecom-abonnees een brief op de mat met de mededeling dat hun telefoonverbinding was afgesloten.

"Bij onze levering van telefonie zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals KPN, Enertel en DIS Telecom B.V. Vanwege een hoogoplopend conflict tussen KPN, Enertel en DIS Telecom zijn telefoonverbindingen afgesloten. Daarvan zijn wij en u de dupe geworden", zo staat te lezen in de brief.

Klanten krijgen desgewenst een tijdelijk 'noodnummer' en kunnen met een bijgevoegd formulier hun telefoonnummer laten porteren naar het netwerk van BBNed. DIS Telecom maakt namelijk gebruik van zowel het netwerk van KPN als van BBNed.

Niet de eerste keer

In Juni 2006 sloot KPN ook al een aantal Fiberworld-abonnees af. Destijds ging het om de adsl-verbinding, die werd afgesloten, eveneens na een hoogoplopend financieel geschil.

Een betrokkene bij de zaak legt uit aan de hand is: "DIS-Telecom had een schuld uitstaan bij Enertel. Hierover waren voorlopige afspraken gemaakt met Enertel, vastgelegd in een conceptovereenkomst.

In de tussentijd werd Enertel echter overgenomen door KPN. De nieuwe eigenaar (KPN dus) weigerde mee te werken aan de conceptafspraak met DIS-Telecom en heeft nu letterlijk de stekker eruit getrokken, waardoor drieduizend klanten zijn gedupeerd."

Harry Dijkstra, directeur van DIS Europe, bevestigd in een schriftelijke verklaring aan Webwereld de gang van zaken:

"DIS Telecom had een betalingsachterstand bij Enertel en heeft daarover met Enertel een betalingsregeling getroffen. Na de overname door KPN van Enertel bemoeit KPN zich meer en meer met het beleid van Enertel. Deze bemoeienissen blijken eruit dat KPN namens Enertel het bestaan ontkent van de betalingsregeling die met DIS Telecom is getroffen.

Daarbij dwingt KPN de klanten van Enertel min of meer nieuwe contracten met KPN te sluiten. Deze contracten met KPN zijn duurder dan de contracten die DIS Telecom met Enertel had gesloten. Dat heeft gedeeltelijk ook ermee te maken dat de diensten die KPN wil leveren niet helemaal gelijk zijn aan de diensten die Enertel leverde. Als gevolg daarvan moet de organisatie en de programmatuur van DIS Telecom worden aangepast. Daarmee zijn zeer hoge kosten gemoeid.

DIS Telecom is financieel gedeeltelijk afhankelijk van derden. Omdat de betalingsregeling nu wordt ontkent en omdat er aanzienlijke investeringen binnen DIS Telecom moeten worden verricht, zijn deze derden niet langer bereid in DIS Telecom te investeren. Als gevolg daarvan heeft DIS Telecom onvoldoende middelen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dat wordt nu door KPN namens Enertel als reden aangevoerd om de dienstverlening van Enertel aan DIS Telecom te staken."

Volgens directeur Harry Dijkstra van DIS-Europe gaat het overigens om niet meer dan vijfhonderd klanten met een voip-abonnement, waarvan er inmiddels al een gedeelte al succesvol is geporteerd. Dijstra overweegt nog eventuele verdere stappen tegen KPN, maar 'momenteel is de prioriteit om eerst onze klanten weer aan een telefoonverbinding te helpen.'

KPN was (nog) niet bereikbaar voor commentaar op de kwestie.