De rechtbank van Rotterdam oordeelde vrijdag dat de 5 miljoen euro boete die het Agentschap Telecom in mei 2009 uitdeelde, gegrond is.

Na de overname van Telfort kreeg KPN de UMTS-frequenties in handen die Telfort in 2000 verkreeg. KPN en Telfort gingen vervolgens samen gebruikmaken van dezelfde frequentieband van KPN, terwijl de frequenties van Telfort op de plank bleef liggen.

Vanwege het ongebruikt laten van de Telfort-frequenties kreeg KPN in mei 2009 een boete van 5 miljoen euro. Volgens het Agentschap Telecom was KPN verplicht om de frequenties landelijk in te zetten.

Teruggegeven

KPN heeft de Telfort-frequenties al midden 2009 teruggeven aan het Rijk, maar besloot alsnog in beroep te gaan, in een poging het bedrag van de dwangsom weer terug te krijgen.

De rechter wees vrijdag ook een vraag van Vodafone voor een hogere boete van de hand. Vodafone is van mening dat de huidige boete een onvoldoende prikkel oplevert om KPN/Telfort te dwingen tot landelijke UMTS-uitrol. Het niet gebruiken van de frequenties leidt volgens Vodafone tot concurrentievervalsing, omdat een partij zo een ongebruikt deel van het spectrum uit de markt houdt.