Mobiele operators wringen zich in allerhande bochten om aan plaatsen

te komen waar ze hun zendmasten kwijt kunnen. Dutchtone kreeg het

lucide idee om een antenne in de vorm van een kruis aan te brengen op

de toren van de Arnhemse RK kerk van de Verrijzenis des Heren, zo

bericht dagblad De Gelderlander. Voor het kerkbestuur betekende dat

een win-winsituatie. In ruil voor veel geld zouden ze een klassiek

herkenningsteken op hun toren krijgen die al ernstig ontsierd is door

een zendmast van concurrent Telfort. Maar nu ligt de gemeentelijke

welstandscommissie dwars: het kruissymbool zou te beladen zijn voor

commercieel gebruik. Dat is een oneigenlijk argument, betoogt de

krant, waarin verder het vermoeden wordt uitgesproken dat de gemeente

als toezichthouder op de 'welstand' in een eerdere fase de boot heeft

gemist en dat er nu wat goed gemaakt moet worden.