In totaal werden vorig jaar 1057 klachten over telecombedrijven ingediend. Een jaar eerder waren dat er nog 843. In de meeste gevallen (62 procent) gingen de klachten over de kosten van mobiele telefoondiensten, in 28 procent over vaste telefoondiensten. Dit blijkt uit het jaarverslag van de stichting Geschillencommissies.

Bij de Geschillencommissie Telecommunicatie gingen de meeste klachten over de hoge gesprekskosten. Een klein deel van de klachten ging over de slechte behandeling door het bedrijf en een fractie beklaagde zich over de zorgvuldigheid van een onderneming, blokkade van telefoonnummers, misleidende informatie of nummerportabiliteit.

Hoewel er 1057 klachten binnenkwamen, is het slechts in een klein aantal gevallen tot behandeling van de zaak door de Geschillencommissie gekomen. Een aantal klagers voldeed niet aan de voorwaarden om klachten in behandeling te nemen of wist ze wisten de kwestie al voortijdig met het bedrijf onderling op te lossen.

In totaal werden 192 zaken inhoudelijk door de commissie Telecommunicatie behandeld. In zestien gevallen werd een schadevergoeding toegekend. Gemiddeld bedroeg deze vergoeding 143 euro.