Een woordvoerster van KPN verklaart tegenover Webwereld "De storing zit in de opbouw van het gesprek, dus bij het maken van een verbinding. Als je de hoorn van de haak neemt, kan het voorkomen dat je geen beltoon krijgt. Dat is op te lossen door de hoorn op de haak te leggen en weer op te nemen. Dan hoor je de kiestoon wel."

De zegsvrouw legt uit dat de storing het gevolg is van een defect in één van de drie back-up community units. "Dit zijn de apparaten die gesprekken opbouwen. Als je belt gaat er eerst een signaal naar dat apparaat toe en doordat een onderdeel niet functioneert krijg je dan geen beltoon."

Volgens de woordvoerster is moeilijk in te schatten hoeveel gebruikers van Internetplusbellen getroffen worden door de storing. Volgens haar is het een kwestie van 'kansberekening', omdat gebruikers wanneer ze de telefoon oppakken om te bellen, willekeurig verbonden kunnen worden met een van de drie back-up community units, waarvan er twee goed functioneren.

Volgens Webwereld-lezer Sebastiaan is de kiestoon echter wel te horen, maar gebeurt er vervolgens niets en wordt de verbinding verbroken. Dit blijkt herhaaldelijk te gebeuren, ook als er met verschillende telefoons wordt gebeld. Hij vindt het onacceptabel dat KPN geen back-up voorzieningen heeft om dit soort problemen te voorkomen

KPN verwacht de storing deze middag nog op te kunnen lossen, aldus de zegsvrouw.