Het in surseance verkerende Landis heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn distributieactiviteiten aan Westcon Group, een dochter van het Zuid-Afrikaanse Datatec. Met deze overeenkomst zullen meer dan 500 werknemers in dienst komen van Westcon. Crediteuren, debiteuren en voorraden vallen buiten deze overeenkomst en blijven onder de verantwoording vallen van Landis Group. Dit heeft de Utrechtse automatiseerder donderdag bekendgemaakt. De waarde van debiteuren en voorraden bedraagt momenteel circa 75 miljoen euro. Voor vaste activa, leveringscontracten en klantenbestand betaalt Westcon 7 miljoen euro.