Een Amerikaanse school betaalt een schadevergoeding van 70.000 dollar aan een leerling die haar Facebook-wachtwoord moest afgeven. Ze had onder meer geklaagd over een surveillant en voerde 'seksueel getinte gesprekken' met een andere leerling. De school dwong haar vanwege de pesterij van een surveillant vervolgens haar wachtwoord af te geven zodat de schoolleiding kon zien wat er nu precies was gezegd.

Ouders straffen liever zelf

Burgerrechtenorganisatie ACLU vond dat een duidelijke aantasting van privacy en sleepte de school namens de leerling voor de rechter. Het meisje zou haar recht op vrijheid van meningsuiting uitoefenen op een omgeving waar de school niets heeft te zoeken. De schoolleiding was het daar niet mee eens en vond dat ook buitenschoolse activiteiten schade kunnen veroorzaken.

De moeder van de leerling vindt dat het niet de taak is van een school om zulke toezicht te houden. Ze was niet door de school verwittigd over het Facebook-incident. "Ik hoop dat scholen zich hierbuiten houden zodat ouders hun kinderen zelf kunnen straffen voor dingen die buiten het schoolplein gebeuren", aldus de moeder.

Wachtwoordbeleid

De familie schikte uiteindelijk met de school voor 70.000 dollar. Ook wordt het schoolbeleid de 21ste eeuw ingetrokken en is er een officieel social media-beleid ingesteld. Dat stelt dat de school nog altijd wachtwoorden mag eisen als er een redelijke verdenking is dat schoolregels worden gebroken.