Wie gebruikt de cloud?

59 procent van de ondervraagden in het onderzoek heeft aangegeven gebruik te maken van een opslag in de cloud. 41 procent van de participanten doet dit dus nog niet, maar 43 procent van hen zegt dat hier in de toekomst mogelijk verandering in komt. Het onderzoek 'Dataveiligheid bij privégebruik van cloudtechnologie' toont bovendien aan dat met name de jongere deelnemers in bezit zijn van een online storage. Van de deelnemers in de leeftijdsgroep 18 tot 29 jaar gebruikt namelijk 82 procent de cloud. Dit is veel meer dan de deelnemers in de leeftijdscategorie van 60 tot 75 jaar. Slechts 44 procent van deze groep heeft een online opslag. Er zit dus een duidelijk verschil in leeftijd, maar ook in de opleiding van de ondervraagden. Van de hoger opgeleiden gebruikt 68 procent de cloud ten opzichte van 44 procent van de lager opgeleiden.

Waarom wordt de cloud gebruikt?

De reden die het meest wordt gegeven door de gebruikers van de cloud is bescherming tegen gegevensverlies. 85 procent geeft dit als argument. Daarnaast geeft 75 procent van deze groep aan onafhankelijk te willen zijn van fysieke opslagmedia, zoals USB-sticks en externe harde schijven. 71 procent van de gebruikers is in bezit van een online opslag, zodat ze hun gegevens met elk apparaat kunnen openen en vanaf elke locatie toegang hebben tot hun documenten en bestanden.

Wat wordt op de cloud opgeslagen?

Er zijn meerdere soorten gegevens die worden opgeslagen in de cloud, maar het populairst zijn foto's. Ook documenten, video's, muziekbestanden en de agenda staan hoog op de lijst. Daarentegen bewaren weinig gebruikers gevoelige informatie in de cloud. Slechts 49 procent van de participanten slaat er wachtwoorden in op, terwijl nog minder deelnemers financiële of medische gegevens in een online opslag bewaren. Dit heeft mogelijk te maken met dat mensen nog altijd wantrouwend zijn over hoe veilig de cloud is.