Lycos Europe leed over het afgelopen, derde kwartaal een verlies voor belastingen, rente en afschrijvingen (EBITDA) van 45,4 miljoen euro. Het cijfer betekende een daling van 52 procent ten opzichte van de negatieve EBITDA van 87,5 miljoen euro die over het voorgaande kwartaal werd behaald. Lycos Europe schrijft de verkleining van het verlies toe aan het inperken van de advertentiebudgetten en het verlagen van administratieve kosten. De reclamebestedingen werden ten opzichte van het voorgaande kwartaal ruim gehalveerd tot 30,7 miljoen euro. De omzet kwam uit op 41,6 miljoen euro. Dat is volgens het bedrijf een verviervoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hoewel Lycos Europe dat omzetcijfer niet bekendmaakte. Het Lycos-netwerk behaalde het afgelopen kwartaal 2,4 miljard pageviews per maand, 63 procent meer dan in het voorgaande kwartaal.