De OPTA vindt slamming een `klein, maar hardnekkig probleem'. Bij slamming verandert een consument van telefonieaanbieder zonder daarvoor toestemming te hebben gegeven. Daardoor ontvangt hij soms rekeningen van bedrijven waarmee hij geen contract heeft. De betrokken marktpartijen, KPN en aanbieders van carrier pre select-diensten (cps) als Tele2, hebben de afgelopen maanden getracht om in onderling overleg tot een aangescherpte gedragscode te komen. Volgens de OPTA is dat echter `niet voldoende' gelukt. Vandaar dat de toezichthouder nu zelf met een pakket maatregelen komt. Zo vindt de OPTA dat belbedrijven consumenten beter moeten informeren over cps. Verder zal via steekproeven worden gecontroleerd of de partijen zich aan de regels houden. Tot slot krijgen belbedrijven die aan slamming doen, sancties opgelegd. Ondanks het hardnekkige probleem vindt de OPTA niet dat KPN pas klanten overzet nadat zij een schriftelijke verklaring hebben gegeven. "Dat zou teveel afbreuk doen aan de mogelijkheid van eindgebruikers om snel en gemakkelijk over te stappen", aldus de telecomwaakhond. Nieuw is dit standpunt overigens niet. De alternatieve telefonie-aanbieders verwelkomen het besluit van de3 OPTA als een 'belangrijke doorbraak'. "Voor het eerst wordt expliciet door OPTA erkend dat ook KPN klanten van andere aanbieders tegen hun wil terugzet naar KPN en dat dit als 'slamming' moet worden aangemerkt", zo stellen zij.