Dinsdag tekende Psystar een overeenkomst over het betalen van 1,33 miljoen dollar wegens rechtenschendingen en overtreden van de DMCA-wet. Voor de andere schadeposten en advocatenkosten betaalt Psystar nog eens 1,33 miljoen dollar.

In ruil voor deze bedragen zal Apple geen verdere aanklachten tegen Psystar starten over het onrechtmatig gebruik van zijn merkrecht en oneerlijke concurrentie. Die zaken waren nog niet aan bod gekomen in de rechtszaak die Psystar half november verloor.

De rechter oordeelde toen dat de kloonmaker de auteursrechten van Apple had geschonden met zijn Open-computerlijn met een afgeleide versie van Mac OS X op zijn eigen hardware gebaseerd op Intel-chips.

Hoger beroep

Psystar betaalt de bedragen niet direct, maar pas na de behandeling van het hoger beroep dat het bedrijf heeft ingediend. Met de schikking krijgt het bedrijf meer tijd om de uitspraak in die zaak af te wachten. Het is nog maar de vraag of Psystar de 2,7 miljoen dollar ooit kan ophoesten. Het bedrijf zou krap bij kas zitten.

Afgeleid werk

Zonder de aanpassingen door Psystar zou Mac OS X niet hebben kunnen draaien op standaard pc-hardware. Daarmee schond het bedrijf uit Florida de DMCA-wetgeving, die omzeilen van systemen van kopieerbeveiliging verbiedt, oordeelde de rechter. Volgens Psystar waren de veranderingen geen 'afgeleid werk' omdat onder meer broncode en object code niet waren aangepast, maar de rechter ging hier niet in mee.

Slechts 800 klonen verkocht

Onder de onrechtmatige aanpassingen op Mac OS X waren het vervangen van de standaard bootloader en Mac OS X-kernelextensies. Uit stukken rond de rechtszaak bleek overigens dat Psystar tot nu toe maar een kleine 800 Mac-klonen heeft verkocht.

Intussen werkt Psystar ook aan het programma Rebel EFI, waarmee gebruikers hun eerder gekochte exemplaar van Mac OS X op een pc kunnen installeren.