De man verloor een kort geding tegen de gemeente Utrecht, zo schrijft Nu.nl. Hij wil geen vingerafdrukken afstaan bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart, omdat hij bang is dat opsporingsdiensten de vingerafdrukken gebruiken. Nederland verwordt daarmee tot een politiestaat, vindt hij.

De rechter had begrip voor zijn gewetensbezwaren, maar zegt binnen de kaders van de wet geen uitzondering voor de Utrechter te kunnen maken. Daarnaast krijgen opsporingsdiensten geen toegang tot die gegevens, zegt de rechter.

Zwaar in de problemen

De man komt nu zwaar in de problemen. Hij kan zich niet meer legitimeren omdat zijn oude identiteitsbewijs is verlopen. Maar hij heeft ook geen rijbewijs. Zijn bank eist dat hij zich op korte termijn kan legitimeren, anders wordt zijn bankrekening opgeheven.

Daarnaast staat er nog een erfenis van zijn overleden vader op hem te wachten, maar die zaak kan niet worden afgehandeld omdat de man zich bij de notaris niet kan legitimeren.

Man is een jaar te vroeg

Het wrange is dat de wetgeving op termijn zal worden veranderd. Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd de Paspoortwet zodanig te veranderen, dat voor een identiteitskaart voortaan geen vingerafdrukken nodig zijn. Maar de aanpassing van de wet neemt zoveel tijd in beslag, dat de inwerkingtreding waarschijnlijk pas over een jaar zal zijn.

Verder zullen op paspoorten en voorlopig nog ook identiteitskaarten wel vingerafdrukken op de ingebakken chip worden geplaatst, maar worden die voortaan na de uitreiking van het document vernietigd. Tot het voorjaar werden die vingerafdrukken nog in database opgeslagen. Na grote druk vanuit de maatschappij en de Tweede Kamer heeft minister Donner verordonneerd dat die lokale databases worden vernietigd. Dat proces moet eind deze maand zijn voltooid.