Adobe heeft zijn kwartaalwinst en -omzet zien stijgen ten opzichte van het vorig jaar. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is echter sprake van een daling. De winst kwam uit op bijna 110 miljoen dollar op een omzet van ruim 410 miljoen dollar. Adobe presenteerde het afgelopen kwartaal geen belangrijk nieuw softwarepakket, wat als reden voor kwartaaldaling wordt gezien. De laatste grote upgrade was de CS-suite. De komende release is van Acrobat. Die staat voor later dit jaar in de planning. (LV)