Het internetdemonstratiecentrum Media Plaza wordt 'de e-business marketplace

van Nederland'. Omdat het Utrechtste centrum minder geld krijgt van de

overheid, wil Media Plaza nu op andere manieren geld verdienen dan voorheen.

Onder meer door bedrijven te adviseren bij hun internetacitiviteiten. Tot nu

toe hield Media Plaza zich alleen bezig met het demonstreren van de

mogelijkheden van internet aan het bedrijfsleven.