Priceline.com, een website waar goedkope reizen en hotels worden aangeboden, heeft in het eerste kwartaal een verlies geleden van 8 miljoen dollar. In dezelfde periode van 2002 bedroeg de winst nog 3,9 miljoen dollar. Het aantal geboekte hotelovernachtingen steeg in het begin van dit jaar sterk en leverde 37 procent meer omzet op. De verkoop van vliegtickets viel tegen, meldt persbureau Reuters. De totale omzet daalde in een jaar tijd van 262 miljoen dollar tot 200 miljoen dollar. Dit was goed nieuws voor analisten omdat zij hadden gerekend op een omzet van 195 miljoen dollar. (EF)