Vereniging Eigen Huis heeft een online meldpunt ingericht voor risicovolle hypotheekconstructies. Via dit meldpunt wil de vereniging zoveel mogelijk gegevens verzamelen van huisbezitters die op advies van hun hypotheekadviseur een mogelijk te risicovolle hypotheekconstructie zijn aangegaan, bijvoorbeeld gebaseerd op beleggingen. (LV)