Facebook vreet het internet op, vooral in ontwikkelingslanden. Daar heeft het sociale netwerk met een combinatie van marketing en slimme deals met telco's het voor elkaar dat talloze mensen niet weten dat ze van het internet gebruik maken als ze Facebooken. Of een andere variant, even zorgwekkend, Facebook gelijkstellen aan het internet zelf. In sommige landen is dat zelfs een ruime meerderheid (zie onderste grafiek). Dat blijkt uit onderzoek dat Quartz liet uitvoeren in verschillende landen.

De verwarring is zeer begrijpelijk en wordt actief door Facebook verspreid, vooral met zijn Internet.org initiatief. Hiermee wordt onder het mom van 'internet voor de arme massa' een app gepusht waar gebruikers gratis naar Facebook kunnen en nog een handjevol sites. Door deze vorm van zerorating staat de rest van het internet, inclusief concurrenten van Facebook maar ook nieuwe, innovatie startups, in de kou.

Het nieuwe AOL

Van internettoegang in eigenlijke zin is in dat geval ook geen sprake, dus hebben die miljoenen verwarde mensen tot op zekere hoogte gelijk: ze gebruiken Facebook maar niet het internet. Op dezelfde manier als AOL losstaat van het wereldwijde web. Wellicht niet verrassend dat Facebook zich zo stil houdt in het debat over netneutraliteit...