Microsoft heeft een nieuwe versie uitgebracht van Microsoft SQL Server Migration Assistant, waarmee een migratie vanuit MySQL makkelijker wordt gemaakt. Daarmee haakt Microsoft ook in op de onzekerheid die er heerst nog steeds heerst over de overname van Sun Microsystems door Oracle.

Andere bedrijven hebben ook al geprobeerd om winst te halen uit de vertraagde overname. Zo bieden IBM en HP kortingen aan klanten van Sun. Maar er heerst vooral onzekerheid over MySQL, dat met de inboedel van Sun mee naar Oracle verhuist als alle obstakels uit de weg zijn geruimd. Daar proberen ook Red Hat en Ingres van te profiteren.

De Europese Commissie had er grote bezwaren tegen dat Oracle de open source database overneemt. Maar nadat Oracle heeft toegezegd dat MySQL onder de GPL blijft lijken de scherpe kantjes er vanaf.

Ook MySQL oprichter Widemius voedt de onzekerheid door zich nog steeds te verzetten tegen de overname van MySQL door Oracle. Hij is zelfs een petitie gestart, waarmee hij de reputatie van MySQL waarschijnlijk geen goed doet. De populariteit van MySQL is dan ook behoorlijk aan het zakken, vooral ten voordele van andere open source databases als PostgreSQL en MariaDB. Microsoft wil ook een stuk van de koek en haakt nu aan met deze overstaptool. Aan de andere kant heeft Microsoft de laatste jaren hard gewerkt aan de compatibiliteit van MySQL met Windows, om mensen van Linux af te houden.

De migratietool is er in twee versies. De eerste is een tool voor migreren naar SQL Server 2008 en SQL Azure. De tweede ondersteunt alle edities van SQL Server 2005

Bron: Techworld