Naast die drie ict-reuzen zijn ook Nokia, Digital Realty Trust en Dupont Fabros Technology tegen de nieuwe standaard voor datacenterkoeling. Die is opgesteld door de American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Maar de standaard neemt volgens de ict-leveranciers de factor efficiency eigenlijk helemaal niet mee.

Bouwvoorschriften

De ASHRAE heeft datacenters onlangs opgenomen in zijn standaard voor energie-efficiënte gebouwen (ASHRAE Standard 90.1). Die bouwstandaard (pdf) bevat definities voor de energie-efficiëntie van de meeste soorten gebouwen in de Verenigde Staten en wordt vaak opgenomen in bouwvoorschriften van aannemers en overheden.

Ondanks de efficiency-insteek van die bouwstandaard slaat het volgens Google, Microsoft, Amazon, Nokia en anderen de plank mis. De standaard is volgens hun te dwingend en te gedetailleerd op de bepaalde punten. Zo schrijft het datacenters voor welke types koelingssystemen zij moeten gebruiken. Niet dat deze datacenteruitbaters en -aanbieders tegen energie-efficiëntie zijn, maar ze stellen wel dat de strikte en letterlijke voorschriften de standaardinnovatie voor datacenters aan banden legt. Gebruik van voorgeschreven types koeling sluit toekomstige koelingsmethodes uit, redeneren de tegenstanders.

Energievreters

Datacenters verbruiken, zeker in vergelijking met gewone gebouwen, veel energie. Bovendien zijn ze snelle groeiers wat het energieverbruik betreft. Google noemt dit ook zelf in de blogpost waarin het protesteert tegen de koelingsstandaard. Het groeiende energieverbruik van datacenters blijkt uit metingen van de Amerikaanse Environmental Protecion Agency (EPA), die daarover rapporteert (pdf) aan het Congres.

Bovendien, zo blogt Google-topman Urs Hoelzle, zijn de meeste datacenters van oudsher niet gebouwd voor, ingericht op en gerund met het oog op efficiënt energiegebruik. Hoelzle verwijst naar een marktonderzoek (pdf) van de EPA uit 2009. "Het is dus belangrijk om efficiency-standaarden op te stellen voor datacenters, en we verwelkomen deze stap."

Prestatieniveau

Dat welkom is echter niet heel warm voor de wijzigingen aan de ASHRAE 90.1-standaard zoals die er nu liggen. De tegenstanders pleiten ervoor dat efficiency bepaald moet worden aan de hand van het prestatieniveau. Niet op basis van strakke regels waarin specifieke technieken worden genoemd.

Het energieverbruik voor een bepaalde functie, zoals koeling, is weliswaar makkelijk te meten, maar alleen daar op sturen laat buiten beschouwing wat je daarvoor terugkrijgt aan rekenkracht, toepassingen en diensten. "Zo werken ook veel efficiency-standaarden", stelt de vice-president van Google. "Standaard voor de brandstof-efficiency van auto's specificeren hoeveel benzine een auto per mijl mag verbruiken, niet wat voor motor je moet gebruiken."

Een datacenterstandaard op basis van prestatieniveau kan de gewenste energiebesparing opleveren en tegelijkertijd innovatie de ruimte geven, argumenteren de protesterende ict-leveranciers. Overigens is het breed gedragen internationale energielabel PUE (power usage efficiency) wel gebaseerd op verbruik en prestatieniveau.