In een blogbericht heeft Alex Kochis, director of product marketing and management bij Microsoft, laten weten dat de veranderingen in WGA zijn doorgevoerd in Windows XP Professional, omdat het 'de versie is die het meest gestolen wordt'.

De aanpassing aan de software zorgt ervoor dat het bureaubladachtergrond wordt ingesteld op zwart, ongeacht de instellingen van de gebruiker. Deze handeling zal door Windows om de zestig minuten worden uitgevoerd, zodat het geen zin heeft om de achtergrond weer in te stellen naar de oorspronkelijke staat.

Doorzichtige banner

Daarnaast zal er onderaan het scherm een banner verschijnen met de melding dat het exemplaar van Windows niet legaal is. Deze banner is doorzichtig en gebruikers kunnen vensters die achter deze banner zitten gewoon gebruiken, maar de banner zelf zal niet verdwijnen totdat er een geautoriseerde versie van Windows XP Pro is geïnstalleerd.

Volgens Microsoft heeft de update er ook voor gezorgd dat het eenvoudiger is om het WGA-systeem op de computer te installeren en dat het systeem beter in staat is om vervalste kopieën van Windows te detecteren.

Gemengde gevoelens

Gebruikers hebben in de afgelopen jaren met gemengde gevoelens gereageerd op de WGA-strategie van Microsoft. Een grote groep mensen vindt de software een goede manier voor Microsoft om het gebruik van niet-legale exemplaren van Windows een halt toe te roepen, terwijl anderen het een agressief stukje software vinden omdat het bepaalde exemplaren van Windows zou bestempelen als illegaal, terwijl het wel degelijk om legale software gaat.

Het systeem werd op een bepaald moment zelfs bestempeld als spyware, omdat het informatie over computers van gebruikers terugstuurt naar Microsoft. Microsoft heeft daarop echter laten weten dat er alleen informatie wordt verzonden over het feit of de versie van Windows legaal is of niet en verder geen informatie over de gebruiker of de pc. Niettemin leidde de anti-kopieermaatregelen van Microsoft tot verschillende rechtszaken tegen Redmond.

Aanpassingen

Bij de introductie van WGA distribueerde Microsoft het alleen aan gebruikers van de Microsoft download services die nieuwe software wilden installeren voor Windows XP. Voor release met betrekking tot beveiliging werd WGA niet gebruikt. Later werd het een automatisch onderdeel van de Microsoft update service en nog iets later werd het een vast onderdeel van Windows Vista.

In eerste instantie zorgde de WGA in Vista ervoor dat het besturingssysteem beperkt werd in z'n functioneren als het ging om een niet-legale kopie. In februari van dit jaar paste Microsoft dit aan, met Vista Service Pack 1, zodat het systeem niet langer de werking van Vista hindert, maar wel opereert als een vervelende 'zeur', zoals nu ook bij XP Pro het geval is.

Bron: Webwereld Bron: Techworld