Officieel vertrekt Microsoft uit de United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business ( UN/Cefact) uit 'zakelijke overwegingen', zo blijkt uit een e-mail van Microsoft waaruit The New York Times citeert. Vermoed wordt echter dat de voorschriften van de organisatie een rol spelen. Deelnemende bedrijven die technologische bijdragen leveren aan de UN/Cefact, dienen te beloven dat ze alle mogelijke schadeclaims wegens inbreuk van het intellectueel eigendom voor eigen rekening te nemen. Al eerder uitten enkele deelnemers aan de groep, waaronder SAP, hun bezwaren tegen deze regel. De maatregel moet een ruzie zoals die al tijden gaande is tussen SCO en IBM over bepaalde Unix-broncode, voorkomen. De UN/Cefact streeft ernaar om standaarden te ontwikkelen voor de elektronische handel in diensten en producten.