In een blog zegt Steven Martin dat Microsoft het manifest onder ogen heeft gekregen zonder dat het er eerst over heeft mogen praten. Direct werd er bijgezegd dat het een geheim stuk was en dat het getekend moest worden zoals het er lag. Het manifest in een initiatief van het CloudForum, waarin onder meer Cisco, Intel en Sun zitten.

Gesloten

Dat was voor Martin blijkbaar reden genoeg om de geheimhouding te doorbreken en zijn blogpost te schrijven. Hij spreekt zijn verbazing uit over de gesloten gang van zaken. Hij vindt dat een manifest als dit, waarin de principes en richtlijnen worden vastgelegd die de interoperabiliteit in de cloud moeten garanderen op een open manier tot stand zou moeten komen, bijvoorbeeld met behulp van een wiki. Bovendien zou het manifest beschikbaar moeten komen onder een Creative Commons Licentie.

Wel vindt Martin het erg goed dat er over operabiliteit en openheid wordt gepraat. Microsoft wil volgens hem graag bijdragen aan zo’n discussie over hoe de interoperabiliteit moet worden aangepakt. Want een open cloud ecosysteem heeft een groot potentieel voor klanten en de industrie, zo zegt hij. Als er tenminste een open discussie over kan worden gevoerd.

Antwoord

Reuven Cohen, een van de auteurs van het manifest dat maandag zal worden vrijgegeven, spreekt op zijn beurt zijn verbazing uit. Volgens hem zijn er intensieve gesprekken geweest over het manifest met verschillende bedrijven in de markt. Microsoft was zelfs onder de eerste bedrijven die inzage kregen en dus kwam de kritiek van Steven Martin als een volkomen verrassing. Volgens Cohen is het manifest ook pas het beginpunt, vanwaar de discussie pas echt kan losbranden.

Maandag wordt dus meer duidelijk over de gang van zaken en komen we te weten welke bedrijven precies hebben meegewerkt aan het manifest. En of Martin een linker hand was die niet wist wat de rechter deed.

Bron: Techworld.nl