Het document 'Five Misunderstood Features in Windows Vista' is vrijdagochtend op de Microsoft-site geplaatst, maar tegen de middag werkte de link al niet meer. Googles cache biedt nog een kopie van de pagina.

Slecht imago UAC

De vijf door Microsoft opgesomde Vista-onderdelen zijn gekozen aan de hand van feedback van IT-professionals. Hieronder zitten grote pijnpunten van het besturingssysteem, zoals het User Account Control (UAC), waar Apple in een tv-commercial nog de spot mee dreef. UAC moet voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers ongeoorloofd wijzigingen op een pc aanbrengen. Het kan echter ook gebeuren dat legitieme gebruikers via een netwerk de toegang tot hun toepassingen wordt geweigerd.

Volgens Microsoft heeft UAC een slecht imago omdat het een aantal beveiligingstechnologieën behelst die over het besturingssysteem zijn verspreid, en niet één onderdeel dat afzonderlijk kan worden bestuurd. UAC moet ‘softwareontwikkelaars meer toepassingen laten maken in de Standard User-modus’, aldus Microsoft. Veel van de huidige Windows-toepassingen van derden zijn daar echter nog niet op ingesteld.

Tijdrovende klus

Netwerkbeheerder Keith Brown noemt UAC een 'ergernis'. Volgens hem schakelen de meeste beheerders deze functie uit wanneer zij Vista op pc's installeren, wat nog een tijdrovende klus is. Microsofts doelstelling - bescherming van het systeem - wordt dus niet gehaald. Om UAC te omzeilen en toch privileges in te stellen, gebruiken velen software van derde partijen, zoals Privilege Manager van BeyondTrust.

De vier andere Vista-onderdelen die Microsoft heeft uitgelegd zijn: Image Management, Display Driver Model, Windows Search en 64-bit architectuur. Het softwarebedrijf heeft nog niet gereageerd op het mysterieuze verdwijning van het document.

Bron: Webwereld Bron: Techworld