Symantec ontwierp software om een gebruiker al zijn applicaties en data van een Windows-systeem naar een ander (doorgaans met een nieuwere Windows-versie) te laten migreren en noemde dat heel toepasselijk Client Migration. Voor de duidelijkheid: het product van Symantec kan migreren tussen alle versies van Windows, maar geen serveredities en ook geen XP Home of Millennium-versie.

Als in een netwerk honderden of zelfs duizenden pc's gemigreerd moeten worden, dan moet dat natuurlijk zoveel mogelijk volautomatisch gebeuren. Daartoe biedt Symantec AutoMigrate: een scriptgebaseerde volautomatische migratiedienst. Gebruikers maken gebruik van hun webbrowser om verbinding te maken met de Migration Server, die op een Windows 2000 server geïnstalleerd wordt. Zo kunnen deze gebruikers zelf migraties en het bijwerken van applicaties uitvoeren vanaf hun eigen systeem en zonder dat ze aparte software moeten gaan installeren.

Server

Het overzetten van data naar een nieuw systeem gebeurt via de Migration Server en dus over het netwerk. Alle datatransmissies van en naar deze migratieserver gebeuren versleuteld. Symantec Client Migration biedt daarnaast vier niveaus van toegangsrechten voor extra beveiliging. De Migration Server of migratieserver is de kern van alles. Gebruikers werken ermee via de eerder genoemde webinterface en beheerders kunnen het systeem beheren via het Client Migration Control Center: deze beheerconsole kan op de migratieserver zelf draaien, of op een werkstation.

De beheerder kan via deze Control Center-console migratieregels opstellen en de lopende migratieprocessen (zowel de manueel als de via AutoMigrate automatisch gestarte) bewaken. Hij configureert en organiseert daarnaast migratieprojecten. Migraties beantwoorden aan door de beheerder opgestelde regels en richtlijnen en hij kan ook kiezen wat er toegevoegd of weggehaald moet worden tijdens een migratie van een gebruiker.

Werking

Een verzameling data, configuratiegegevens en allerlei instellingen heet. Dat pakket wordt gemaakt vanaf de bron-pc en opgeslagen op de migratieserver. Op de doel-pc leest men dan dat pakket in en herstelt het. Er zijn twee manieren om zo'n pakket aan te maken. Een gebruiker kan dat manueel doen via de webinterface, of het kan via het voornoemde AutoMigrate-script volautomatisch zonder tussenkomst van de gebruiker en zelfs zonder dat hij het ziet.

Overigens werkt de webinterface van Client Migration via een ActiveX-control die bij het eerste contact met de migratieserver automatisch gedownload en gestart wordt. Dat betekent, dat u Internet Explorer verplicht als browser moet gebruiken. Een pakket kunt u opslaan als een enkel bestand op een netwerkvolume of in samenwerking met Symantec Ghost 8.0 ook in een 'Client Staging Area' (en dat wil zeggen lokaal, daardoor het netwerk niet belastend).

AutoInstall

We mogen zeker de AutoInstall-optie niet vergeten. Dat is een applicatie waarmee een systeembeheerder een soort van groot uitvoerbaar bestand met een zelfstartende installatiewizard kan maken voor het makkelijk uitrollen van applicaties, patches en fixes binnen een netwerk. We hebben het geprobeerd en het is niet eens zo moeilijk! Bron: Techworld