Onlangs is mijn vriend Rik gaan samenwonen met Marlies en dus hadden zij wat spullen over. Nu zijn twee sets ontbijtborden nog te overzien, maar twee wasmachines is direct minder praktisch. Als twee middelgrote ondernemingen samengaan is het ook alsof ze gaan samenwonen. Ze hebben een heleboel ICT dubbel en dat is niet praktisch. Maar ontdubbelen van ICT is lang niet zo makkelijk als het weggeven van een overbodige wasmachine.

Niet lang geleden ging APG samen met een andere pensioenuitvoerder, en hoewel we verbintenissen tussen bedrijven uiteraard anders noemen, zie ik toch een paar duidelijke overeenkomsten met samenwonen. We houden dan wel meerdere vestigingen in onder andere Amsterdam en Heerlen, maar twee onafhankelijk van elkaar functionerende IT-infrastructuren werken nou eenmaal niet echt lekker samen en dat staat je geluk als kersverse samenwonenden natuurlijk behoorlijk in de weg. En hiermee was het programma 'Ontdubbelen' (we hebben soms ook projecten met creatievere namen!) geboren.

Auteur: Esmoreit Baptist

Esmoreit is System Engineer en Teamleider Windows Server Management bij APG. Creatieve teamplayer, katalysator van verandering, Star Trek fan.

Kleine hapjes

Maar hoe ontdubbel je de IT-infrastructuur van twee grote bedrijven? Want we hebben het in totaal al gauw over 1500 applicaties, 1600 virtuele servers, tig databases, 2 telefooncentrales, en vier datacenters. Een megaklus. Hoe eet je een olifant...? Zoals het spreekwoord zegt, in kleine hapjes! Daarom hebben we eerst vijf grote happen benoemd. Die vijf grotere deelgebieden zijn: Infrastructuur, Security, Telecom, Datacenter en Domeinen. Ze kennen allemaal een hoop afhankelijkheden met elkaar en kennen zo hun eigen uitdagingen. Voor nu concentreer ik me op het deelgebied datacenter.

Voordat je daadwerkelijk datacenters kunt verhuizen is het van belang je doelplatform, ofwel de landing-zone te bepalen. Met andere woorden, waar worden de systemen naar toe verhuisd? Welk netwerk, welk domein? De voorbereidingen die vervolgens gedaan moeten worden voor bijvoorbeeld netwerk- en domeinintegratie zijn cruciaal voor een succesvolle migratie. En de risico's moeten in kaart worden gebracht. Geen sinecure als je weet dat de maandelijkse pensioenbetalingen en incasso's van ongeveer een half miljoen Nederlanders vanuit die datacenters werden gedaan. Continuïteit is dan ook absolute prioriteit nummer 1, want het te laat uitbetalen van het maandelijkse pensioen aan gerechtigden is gewoon geen optie.

Inventarisatie

De olifant moest nog veel kleiner. We hebben daarom een grondige inventarisatie uitgevoerd, waarbij we alle te migreren diensten en applicaties in die datacenters, inclusief hun afhankelijkheden, zo gedetailleerd mogelijk in kaart hebben gebracht. Daarna is de gewenste situatie geschetst ten opzichte van de nieuwe landing-zone en op basis daarvan zijn migratieplannen en planningen gemaakt. De olifant was hiermee hapklaar gemaakt.

Het migratiescenario waarvoor we hebben gekozen was het, zoveel als mogelijk, volledig opnieuw opbouwen van die systemen in de nieuwe landing-zone. Hiermee werd ook meteen in een noodzakelijke OS upgrade voorzien. Dit alles in zeer nauwe samenwerking met onze collega's bij de business. Want laat het duidelijk zijn, dit is absoluut niet enkel een IT-feestje. De grenzen tussen business en IT vervagen steeds meer en de noodzaak daartoe bleek weer eens duidelijk tijdens dit project. Want veel kennis van de (soms zelf ontwikkelde) applicaties ligt bij de business zelf. Daarnaast levert de business de benodigde testcapaciteit en is het bij het opstellen van de migratieplanningen erg belangrijk te weten wanneer de business waar mee bezig is. Je wilt natuurlijk geen websites migreren als daar veel verkeer verwacht wordt vanwege een net verstuurde mailing. De winkel moet immers open blijven!

Net zoals je in je huis een hoop spullen verzamelt, zo verzamel je in IT-termen een heleboel systemen, koppelingen tussen die systemen, programeerkeuzes uit het verleden waardoor je systemen nu lastig zijn te migreren en tal van andere legacy-gerelateerde hobbels. En bij het verhuizen kom je in de kelder of op zolder ook vaak (vergeten) dozen tegen die ook meeverhuisd moeten worden. Het kan tijdens een dergelijk project dus ook zeker geen kwaad om jezelf telkens af te vragen: hebben we dit systeem nu eigenlijk nog wel nodig?

Migreren

Volgende stap: migreren. Ofwel, het inrichten van de nieuwe systemen in een nieuw domein en netwerk en op een ander OS. Het is ontzettend spannend om te zien of alle energie die in de voorbereidingen is gestoken voldoende is geweest. Zijn echt alle koppelingen in kaart? En zijn echt alle firewall-instellingen overgenomen? In projecten met een dergelijke omvang kan het bijna niet anders dan dat soms iets anders uitpakt dan dat je op de tekentafel had voorzien. En dat is prima, los het op, leer hiervan en ga door.

Do's en dont's

De succesfactor in dit traject bleek de intensieve samenwerking tussen IT en business te zijn. Je werkt samen met een duidelijk doel voor ogen, waarbij de noodzaak voor beide partijen volledig helder is. Je kunt dit als IT gewoonweg niet alleen. Daarnaast bleek het voor ons zeer zinvol om goed in de gaten te houden welke projecten er nog meer speelden binnen ons bedrijf. Want mede door deze projecten verandert de wereld om je heen en die veranderingen kunnen van grote invloed zijn op de uitkomst van je migratietrajecten. Ook is het belangrijk om het 'oude' huis te blijven onderhouden zolang je er nog gebruikt van maakt, zeker bij migratietrajecten die relatief lang duren. Het gevaar is namelijk dat dit er bij inschiet als je je alleen focust op je nieuwe huis.

De datacenters zijn inmiddels ontdubbeld. We zijn hierdoor kosten aan het besparen en we zijn er minder complex en dus wendbaarder door geworden. Het samenwonen bleek een succes. En ik heb het volste vertrouwen dat dit voor Rik en Marlies ook zo zal zijn!