Telfort scoorde in 2000 een blok van de gewilde umts-frequenties, maar heeft daar vervolgens nooit gebruik van gemaakt. Telfort biedt weliswaar umts-diensten aan, maar gebruikt daarvoor de frequentieruimte van KPN, sinds 2005 eigenaar van Telfort. De frequentieruimte van Telfort wordt nu dus niet benut en dat is vanuit concurrentieoverwegingen geen gewenste situatie, zo concludeert het Agentschap Telecom na onderzoek.

Gebruiken of inleveren

"Meeliften op andermans frequenties is ook prima, maar geef de frequentie dan terug. Anders ligt die ongebruikt op de plank en er is in de markt genoeg animo om een vrijgekomen frequentie te kunnen gebruiken", aldus Rogier Verhagen, woordvoerder van het Agentschap Telecom.

"De afspraken die destijds zijn gemaakt: je koopt een frequentie en de verplichting om hem uit te rollen en te gebruiken. Orange en T-Mobile zitten in het zelfde schuitje als Telfort en KPN, maar houden zich wel netjes aan de afspraak en gebruiken hun eigen frequentie. Telfort dus niet", aldus een resolute Verhagen.

Maximaal 40 miljoen boete

Telfort krijgt nu een gele kaart van de telecomwaakhond, oftewel 'het voornemen tot sanctieoplegging'. In stappen van drie maanden moet Telfort nu binnen twee jaar aan de voorwaarden voldoen. Lukt dat niet, dan kan Telfort een boete krijgen, oplopend met vijf miljoen euro per kwartaal - tot maximaal veertig miljoen euro.

KPN en Telfort één geheel

Bram Oudshoorn, woordvoerder van KPN, begrijpt de ophef niet zo goed. Met de overname van Telfort door KPN is het immers één bedrijf geworden met één licentie en één umts-frequentieblok, zo stelt Oudshoorn.

"Wij hebben Telfort verworven met de mededeling dat we dat als één geheel zagen. Naar onze mening is toen ook gezegd: jullie mogen dat als één geheel zien. Maar blijkbaar heeft het Agentschap daar zelf toch een andere visie op."

De reden dat KPN/Telfort het Telfort-netwerk niet heeft uitgerold is volgens KPN puur bedrijfsmatig. "Wij zien het als één geheel. We volgende slimste weg door eerst het spectrum wat we nog hebben verder te vullen en dán gaan we over tot het benutten van spectrum van Telfort."

Van mogelijk inleveren van de Telfort-frequentie wil KPN dan ook niets weten. "We gaan die frequentie zeker gebruiken, eerder vroeger dan later."

KPN hoopt de komende zes weken het Agentschap ervan te overtuigen dat de handelswijze van KPN redelijk en logisch is, zowel technisch als bedrijfseconomisch. Daarna heeft het Agentschap weer twee weken om eventueel een nieuw standpunt te bepalen.