Bij het graven en leggen van het glasvezelnetwerk in de regio Rijnmond hebben in de periode van half januari 2001 tot juni 2002 uitzendbureaus en loonbedrijven op grote schaal gewerkt met illegale werknemers die zwart werden uitbetaald. Verder werd er gefraudeerd met identiteitspapieren en sofi-nummers. Het gaat om 'ongeschoold, fysiek zwaar werk'. Dit blijkt uit onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Rotterdam (RIF). Er is geen bewijs dat de opdrachtgevers (de providers) voor de aanleg van de kabels weet hebben gehad van de fraude. De providers werken met hoofdaannemers die op hun beurt weer werk uitbesteden aan onderaannemers. Deze doen vervolgens zaken met loonbedrijven en uitzendbureaus, die op grote schaal fraude pleegden. De namen van de betrokken ondernemingen zijn niet bekendgemaakt. In het ruim een jaar durende onderzoek zijn 290 'gravers en leggers' gecontroleerd, van wie 215 van Turkse komaf zijn. Een kwart van de 290 mensen was illegaal aan het werk, zo blijkt uit het onderzoek. Dit ging gepaard met fraude van sofi-nummers, documenten en identiteitspapieren. Bij de controle van verschillende ketens - van hoofdaannemers tot de uitvoerenden - zijn 1300 werknemers onderzocht. Ook hier bleek dat 37 procent van alle arbeid zwart werd verricht. Bij de onderzochte ketens genoot 12 tot 19 procent van de werknemers ten onrechte ook een uitkering. Het RIF concludeert dat er een grote verwevenheid is tussen de ketens van onderaannemers, `dubieuze uitzendbureaus' en bedrijven die personeel uitlenen. Naar aanleiding van het onderzoek is tegen zeventien verdachte ondernemingen proces-verbaal opgemaakt. Het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam is een samenwerkingsproject tussen onder meer Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam, de belastingdienst en politie.