Vooruitzicht, zoals de app van De Kock heet, draait het proces van baan en opleiding om. In plaats van te beginnen met interesses, gaat de app van de UT-student uit van de baankans in verschillende regio's en zoekt het daarna pas naar passende opleidingen. Op dit moment maken veel te veel MBO'ers in de dop een onbewuste, domme beslissing. "Door ze als eerste bewust te maken van de banenmarkt, kan een betere studiekeuze worden gemaakt", zegt De Kock.

De innovatie uit Twente maakt gebruik van een scala aan open data: gegevens van ROC's, opleidingendefinities van stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), arbeidsmarktgegevens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), werkloosheidcijfers van het UWV en koppelde deze met elkaar. Per ROC ontstaat zo een beeld hoeveel kans op werk een opleiding biedt. Kansloze vooruitzichten moeten potentiële studenten afschrikken en een beter geïnformeerd besluit laten nemen.

Jury had voor beslissing weinig tijd nodig

De app van De Kock deed mee aan een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) uitgeschreven wedstrijd en won op basis van unanieme jurybeslissing de wedstrijd van vier concurrerende apps. De student schreef de applicatie in zes dagen en wint met de Challenge School en Toekomst 20.000 euro prijzengeld. Het SBB wil met De Kock zo snel mogelijk een volwassener versie van de app lanceren.

Vooruitzicht: bewustere studiekeuze