Mediaconcern Bertelsmann heeft het derde kwartaal afgesloten met een operationeel ebitda-resultaat (voor afschrijvingen, rentelasten en belastingen) van 207 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat 116 miljoen euro. De omzet daalde licht van 4,2 miljard euro vorig jaar tot 3,9 miljard euro dit jaar. Woensdag stapte president-commissaris Gerd Schulte-Hillen nog op uit onvrede over de voorgenomen fusie tussen muziektak BMG met Sony Music. (EF)