De gemeente Amsterdam trekt 1,6 miljoen euro uit voor de aanschaf van computers voor minimahuishoudens met schoolgaande kinderen. Het project is bedoeld om ‘gelijke kansen te garanderen voor iedere leerling in het voortgezet onderwijs’. De plannen zijn onderdeel van de in totaal 19,3 miljoen euro die het College van B&W voor 2003 beschikbaar heeft gesteld voor het armoedebeleid. (LV)