Schippers geeft de eigen machteloosheid openlijk toe. Ze zei in een debat in de Tweede Kamer vanmorgen dat zorgverzekeraars in hun contracten met huisartsen een verplichte aansluiting op het Landelijke Schakelpunt (LSP) mogen opnemen. “Zorgverzekeraars mogen extra kwaliteitseisen stellen aan de artsen", verklaarde de minister van Volksgezondheid. “Ik heb geen enkele wettelijke basis om daarin in te grijpen."

Een groot deel van de Tweede Kamer eiste een dergelijk ingrijpen van de minister. Die eis is opgekomen nadat Webwereld afgelopen maandag onthulde dat huisartsen door verzekeraars contractueel worden gedwongen zich aan te sluiten bij het privaat EPD (Elektronisch Patiëntendossier). Schippers zegt niet meer te kunnen doen dan met Zorgverzekeraars Nederland om tafel te gaan en het nog eens over deze aansluiting te hebben.

'Artsen moeten zelf tot standaard komen'

De minister zegt dat ze liever heeft dat de beroepsgroep, de huisartsen dus, uit zichzelf een standaard omarmt om medische gegevens vast te leggen en te delen. Dat kan dan in overleg met de zorgverzekeraars. Het komende jaar kan dan een overgangsjaar worden, waarna in 2013 alle huisartsen medische persoonsgegevens van patiënten kunnen uitwisselen. Niet alleen onderling maar ook met ziekenhuizen en apothekers.

Afgelopen maandag zei huisarts Suichies, tevens bestuurslid van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen, dat de huisartsen vrijwel niets kunnen doen tegen de verplichting. Het niet tekenen van het contract met de zorgverzekeraar kost een huisarts namelijk inkomen, "oplopend tot 40 procent", aldus Suichies.

Die kosten zitten onder meer in andere declaratietarieven en vergoedingen voor minder behandelingen. "De macht van de zorgverzekeraars ten opzichte van de zorgverleners is oneindig", zegt Suichies. Nu ook de minister geen macht heeft om dat te veranderen, hangt het van de verzekeraars zelf af hoe er nu wordt omgegaan met het privaat EPD.

Kamer vreest bemoeienis verzekeraars

De Tweede Kamer uitte in het debat vanmorgen tevens zijn zorg over de bemoeienis van de zorgverzekeraars met de opvolgers van het in de Eerste Kamer gesneuvelde EPD. De zorgverzekeraars hebben zich via belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland garant gesteld voor de vele miljoenen die het privaat EPD moet gaan kosten. Nu zij ook de huisartsen verplichten tot deelname daaraan, is een deel van de Kamer bang dat de zorgverzekeraars op slinkse wijze toegang krijgen tot de medische gegevens van patiënten.

De Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Renske Leijten (SP) roepen in een motie de minister op zware sancties op te leggen aan verzekeraars die op enige manier de hand weten te leggen op medische gegevens die via het LSP worden uitgewisseld. Dat kan variëren van boetes van 100.000 euro tot uitsluiting van de zorgmarkt. De minister kondigde aan binnenkort met een wetsvoorstel hierover te komen.