De wetenschappers van Mitsubishi Electric hebben data met een snelheid van 1,3 Tbps (terabit per seconde) door een glasvezelkabel gestuurd over een totale lengte van 8400 kilometer. De snelheid op zich is niet het record. Wel de afstand die het met die snelheid afgelegd heeft. 8400 kilometer is meer dan de afstand van Amsterdam naar Beijing (hemelsbreed gemeten). Voor databedrijven is het belangrijk dat er steeds meer data door de bestaande kabels gestuurd kan worden. Dit soort glasvezelkabels verbinden belangrijke knooppunten met elkaar in de wereld. Het onderhoud en het leggen van nieuwe kabels op de bodem van de oceanen is een zeer kostbare aangelegenheid. Als er meer data door dezelfde lijn gestuurd kan worden, kunnen de kosten die in rekening gebracht worden aan bijvoorbeeld telecommaatschappijen omlaag.

DWDM

Een van de standaardtechnieken die gebruikt wordt bij het versturen van data via glasvezelkabels is Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). Dit is een systeem dat het mogelijk maakt dat verschillende kleuren licht tegelijkertijd door de kabel gestuurd worden zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Onderzoekers van Mitsubishi Electric hebben de DWDM-techniek nu gebruikt om met 64 verschillende signalen (elk goed voor zo'n 20 Gbps) de maximale snelheid op te voeren naar 1,3 Tbps.

Versterkers

Om deze hoeveelheid data over zo'n grote afstand te versturen, hebben de wetenschappers de versterkers die in het systeem gebruikt worden, verbeterd. Deze versterkers worden onderweg gebruikt om het lichtsignaal op volle sterkte te houden en om eventuele storing op de lijn weg te nemen. Allereerst pasten ze de versterkers zodanig aan dat deze een bundel licht over een lengte van 75 kilometer konden versturen zonder dat er noemenswaardige verzwakking optreedt. De huidige systemen kunnen 'slechts' 45 kilometer overbruggen voordat een nieuw versterkstation noodzakelijk is. Daarnaast hebben de onderzoekers de bandbreedte van de versterkers uitgebreid. Door die ruimte te vergroten, kan een versterker meer lichtbundels tegelijkertijd verwerken. De nieuwe versterkers hebben een bandbreedte van 36 nanometer. De 'oude' systemen moesten het doen met 30 nanometer. Met de uitbreiding kunnen 10 extra kanalen bediend worden. De onderzoekers hebben nu de 8400 kilometergrens doorbroken. Het volgende doel is de 9000 kilometer te halen. Vanuit Amsterdam gerekend, is de afstand naar Tokio 9300 kilometer.