Marianne Holmlund van Nokia geeft het voorbeeld van Pfizer dat zijn verkopers uitrust met Nokia Communicator 9500-toestellen om elkaar en het Pfizer customer relationship management systeem te consulteren. Pfizer gebruikt IBM's WebSphere Everyplace Connection Manager (WECM) en Websphere Everyplace Access. WECM is een middleware oplossing die ook door Sony Ericsson wordt gebruikt om bedrijfstoepassingen beschikbaar te maken op het mobiele platform. De voordelen van integratie van bedrijfstoepassingen met het mobiele platform kunnen enorm zijn. Jose Cuervo, 's werelds vierde grootste distributeur van sterke dranken, realiseerde 30 procent groei in zijn verkoopcijfers nadat het bedrijf gsm-toestellen ging gebruiken waarmee de verkopers concurrentie-informatie konden binnehalen. David Jonker, productmanager van Sybase-dochter iAnywhere Solutions, zegt dat it-beheerders mobiele toepassingen tegelijk moeten benaderen vanuit twee standpunten: enerzijds vanuit het aspect gegevensbeheer, anderzijds vanuit het aspect gegevensintegratie. "Hoe gegevens worden beheerd in een mobiele toepassing heeft niet alleen impact op de toegang tot die gegevens, de veiligheid en de betrouwbaarheid, maar ook op het gemak waarmee de toepassing zich inpast in de bedrijfstoepassingen," aldus Jonker. Als voorbeeld noemt hij een gsm waarop gegevens beheerd worden met behulp van het bestandssysteem, terwijl de bedrijfstoepassingen gebaseerd zijn op een database. Volgens Jonker zijn er drie interfaces die bedrijfstoepassingen toelaten te integreren met mobiel gegevensbeheer: database synchronisatie, 'enterprise messaging' en web services. Fabrikanten zelf zien integratie als een proces met twee keuzen. Ofwel beperkt de organisatie de integratie tot uitwisseling van communicatie en informatie die normaal beschikbaar is vanuit e-mailclients en pim's zoals Lotus Notes. Nokia en Sony Ericsson hebben beide hun eigen systemen hiervoor. Kenmerk van die software is dat het informatie-eilanden creëert omdat er geen uitwisseling is met wat in de bedrijfsdatabases aanwezig is. Ofwel gebruikt een organisatie een middleware-oplossing die al dan niet gebaseerd is op open standaarden. In het eerste geval is het niet ondenkbaar dat de it-afdeling opgezadeld wordt met het beheer van verschillende toepassingen -- elke fabrikant heeft zijn eigen oplossing -- met een zeer gebrekkige functionaliteit. Vandaar dat Butler Group's analist Mark Blowers een middleware-platform ziet als een noodzakelijke voorwaarde opdat de it-afdeling niet geconfronteerd zou worden met inefficiënte systemen en architecturen. "Een mobiele middleware-oplossing moet een robuust platform leveren voor zowel bestaande als toekomstige mobiele toepassingen."

Drie manieren

Blowers wijst erop dat de meeste mobiele gebruikers data uit uiteenlopende bronnen zoals SAP, Oracle en andere back-end systemen willen kunnen halen. Databasesynchronisatie is de snelste manier om informatie uit en in databases in het datacenter te krijgen. Daartoe moet de mobiele oplossing wel databases ondersteunen. Jonker: "De mobiele infrastructuur moet synchroniseren zonder tussenkomst van een database op het mobiele platform en minstens DB2, Oracle, Microsoft SQL Server en Sybase moeten ondersteund worden." Volgens Jonker moet zo'n oplossing ook het netwerkverkeer proberen te minimaliseren door bijvoorbeeld enkel subsets van de noodzakelijke gegevens naar een mobiele werker door te zenden. Voor Jonker is enterprise messaging een tweede oplossing voor het integreren van bedrijfstoepassingen met een mobiel platform. "Enterprise messaging is een model waarbij gegevens asynchroon worden uitgewisseld binnen een disparate groep it-systemen. Meestal gebruikt men daartoe 'berichten' die met technologieën als Java Message Services (JMS), WebSphere MQ, Microsoft MQ en TIBCO worden ontwikkeld", aldus Jonker. Mobiele berichtentoepassingen wisselen dan gegevens uit met één van deze systemen in plaats van rechtstreeks met een database. Jonker beweert dat 'enterprise messaging' toelaat gegevens te synchroniseren naar de bedrijfsdatabase toe zonder dat de architectuur van deze systemen moet gewijzigd worden. Bovendien gebeurt alles met behulp van beveiligde transacties. Als derde methode noemt Jonker webservices, een methode voor disparate softwaretoepassingen met elkaar gegevens uit te wisselen en te communiceren. Hoewel webservices vrij eenvoudig te implementeren zijn met behulp van soap en andere xml-protocollen, vindt Jonker de code niet slank genoeg om de methode te gebruiken voor mobiele toepassingen waarbij de kosten afhangen van het aantal bytes die over het netwerk worden verzonden. Ook de draadloze snelheid vindt hij daarvoor te mager.

Beveiligingsrisico

De integratie van mobiele platformen met bedrijfstoepassingen brengt een serieus beveiligingsprobleem met zich mee. Jonker is van mening dat AES-encryptie van de datastroom het minste is dat mag verwacht worden van een oplossing. De middleware zelf wordt meestal achter de firewall geplaatst. Volgens Butler kunnen ssl, vpn en wtls een veilige verbinding mogelijk maken. "Belangrijk is echter dat de middleware ook andere beveiligingsmechanismen toestaat", aldus Butler's Blowers. Gebruikers moeten zich kunnen identificeren met behulp van verscheidene methoden, bijvoorbeeld via de identificatie van het mobiele toestel in combinatie met digitale certificaten. Waar Jonker vooral de nadruk legt is de integratie op softwareniveau als belangrijkste aandachtspunt voor de it-afdeling, voegt Blowers eraan toe dat een middleware-oplossing de it-beheerder in staat moet stellen overzicht te houden over de apparatuur zelf: "Zelfs met 10,000 GSM-telefoons in gebruik moet een holistische kijk over de mobiele werkstroom verzekerd zijn, zodat het geheel beheerbaar blijft."

Platformen

Als beschikbare platformen die Jonkers eerste en tweede methode van integratie ondersteunen, ziet Blowers vooral twee leveranciers: Extended Systems OneBridge Mobile Solutions Platform en IntelliSyncs SyncML platform. Vooral het eerste kan Blowers' goedkeuring wegdragen. OneBridge draait op het Microsoft Windows Server-latform. Het systeem is beschikbaar in Europa en heeft een afdeling in Nederland. Het is een basis waarop ondernemingen zelf de integratie met een aantal bedrijfstoepassingen kunnen implementeren zoals erp en crm. "Met een oplossing als OneBridge moet de it-afdeling enkel beschikken over voldoende kennis van het Microsoft-platform, de organisatie van het netwerk en de firewallinfrastructuur en van de back-end systemen waarmee OneBridge straks zal synchroniseren", zegt Blowers. Volgens de analist neemt het installeren van het hele systeem een dag in beslag, waarna snel functionaliteit kan worden aangeboden. OneBridge werkt 'uit de doos' met meer dan mobiele telefoons alleen. Het werkt ook met Blackberry-toestellen, Symbian, Windows en PalmOne-pda's. Bron: Techworld