"Die beweringen zijn paardenschijt", schrijft Dotzler in zijn blog, "we hebben al 11.000 bugs verholpen, en we zijn nu aan het kijken hoe we de overige 700 kunnen aanpakken." In een update even later biedt hij zijn verontschuldigingen aan over zijn sterke taalgebruik. Dotzler maakt zich vooral boos over de enorme aandacht die het oorspronkelijke Amerikaanse IDG-artikel heeft gekregen. Daarin zou Mozilla zelf hebben aangegeven, via aantekeningen van een ontwikkelaarsvergadering, dat slechts 20 procent van de bugs zullen worden verholpen voor de uiteindelijke release. Wat hem vooral raakt is de enorme spreiding van het bericht, van blogs tot de New York Times.

De gewraakte passage in de notitie op de Mozilla wiki luidt: "Bedenk dat we bijna hetzelfde doen voor beta 3, dat betekent dat iets van 80% van de ongeveer 700 bugs nu geregistreerd als blocker niet zullen worden gerepareerd voor Firefox 3." Mike Shaver, een van de oprichters van Mozilla.org, geeft op zijn blog aan dat het om een taalverwarring gaat. "'bugs zijn voor ons - en voor alle andere softwarebedrijven waar ik werkte - gewenste funtionaliteiten, optimalisatie, eigenlijk alles wat zit tussen 'wat is' en 'wat zou moeten zijn'", schrijft Shaver. Wat nu nog 'blockers' zijn, zouden volgens Shaver later wel eens geschrapt kunnen worden als blocker: er kan dus nog veel gebeuren in de definitie van een 'blocker'. Shaver schrijft dat Mozilla er niet over zou peinzen om bekende bugs zomaar te laten zitten, puur om een product snel uit te brengen. "We worden gedreven door kwaliteit, niet door tijd. We willen dat Firefox 3 iets wordt waar we trots op kunnen zijn. Dat betekent nieuwe dingen waar gebruikers blij mee zullen zijn, en dat we dezelfde of hogere kwaliteit leveren dan in voorgaande releases."

Bron: Techworld